Com triar residència geriàtrica? – 2019

Residència geriàtrica

Residència geriàtrica – Els ingressos en residències poden decidir-se per molts motius. Cal tenir en compte tant a la persona que serà resident com a l’entorn social en el qual es troba. Pot ser que l’estat físic o mental impedeixi que rebi les cures pertinents per part de la família, que les necessitats excedeixin la seva capacitat. Això pot donar-se per molts factors. O, simplement, pot ser que el futur resident vulgui passar la seva vellesa rebent les millors cures des del primer moment. Ara bé, quan s’ha pres la decisió d’ingressar en una residència, és important tenir en compte certs factors.

Residència geriàtrica

Quins factors s’han de tenir en compte? – Residència Geriàtrica

En primer lloc, és molt important assessorar-se correctament. Si es coneix a algú en les residències entre les quals es planteja l’ingrés és molt bona idea preguntar-li, així com als seus familiars i amics. Hi ha molts tipus de residències i les seves capacitats i adaptacions varien enormement. És important tenir la seguretat que podran donar els serveis sol·licitats abans d’anar.

En segon lloc, és molt bona idea visitar-les. Veure el lloc, l’entorn en el qual es troba, les instal·lacions de les quals disposa. La disposició a ensenyar-la és un molt bon indicador de qualitat. Així podrem comprovar el nivell de neteja, l’ordre, si el mobiliari està deteriorat o no, o fins a quin punt. Si és possible veure fins i tot llocs com la cuina, millor.

A més, aprofitant la visita, és bona idea preguntar pels serveis, com els menús. Però no cal quedar-se aquí, resulta molt interessant saber si compten amb serveis mèdics i d’infermeria o si és extern. Si la disponibilitat és contínua o només durant unes hores o uns dies concrets. Per als serveis de fisioteràpia també convé saber aquestes coses, per a poder triar millor la residència que més s’adapti. I, sobretot, el valor que li donen a mantenir i conservar l’autonomia de la persona.

Òbviament, el preu és un factor important, així com els tipus de contracte, les clàusules que contenen, etcètera. Triar una residència no és senzill. L’important és seleccionar aquella que s’adeqüi el màxim possible a les necessitats.

Residència Geriàtrica – https://www.aramis.ad/

114 respostes

Els comentaris estàn tancats.